X
Kartalla näytetään Parkano alueella tehdyt teiden ja katujen hoitotoimenpiteet.
Valitsemalla eri kerroksia (esim. Tiet 0-4h) näytetään kyseisellä aikavälillä tehty viimeisin toimenpide eri väreillä. Toimenpiteet voi valita näkymään tielle ja kevyen liikenteen väylälle erikseen.
Klikkaamalla jotakin tienkohtaa kartalla näytetään kolmen viimeisimmän toimenpiteen tiedot kyseisellä tiellä. Karttaa voi lähentää ja loitontaa.
Kevyen liikenteen väylät näkyvät parhaiten, kun ottaa opaskartta -kerroksen pois päältä.
Viivassa näkyvä väkänen edustaa hoitotoimenpiteen suuntaa.

Parkanon alueen teiden ja katujen hoitotoimenpiteet

     Ajoradan auraus
     Ajoradan hiekoitus
     Katujen ja yleisten alueiden harjaus
     Kevyenliikenteenväylän auraus
     Kevyenliikenteenväylän hiekoitus
     Suolaus


«